Ayəlİ rəsmlər


İsra surəsi 9

Həqiqətən, bu Quran (insanları) ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə, özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. ...

Davamı...

Tövbə surəsi 51

De: “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim Himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər!” ...

Davamı...

Ğafir surəsi 33

Geriyə dönüb qaçacağınız gün sizi Allahdan qoruyan tapılmaz...(Ğafir surəsi 33)...

Davamı...

Munafiqin surəsi 8

....Qüdrət yalnız Allaha, Onun Elçisinə və möminlərə məxsusdur... (Munafiqin surəsi 8)...

Davamı...

Hədid surəsi 20

Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir.(Hədid surəsi 20)...

Davamı...

İsra surəsi 78

...Sübh çağı Quran oxu... (İsra surəsi 78)...

Davamı...

Zumər surəsi 55

Əzab sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl (Sözə) tabe olun! (Zumər surəsi 55)...

Davamı...

Bəqərə surəsi 195

Yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah yaxşılıq edənləri sevir. (Bəqərə surəsi 195)...

Davamı...

Ənkəbut surəsi 64

Bu dünya həyatı əyləncə və oyundan başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu isə əsl həyatdır. Kaş ki, biləydilər! (Ənkəbut surəsi 64)...

Davamı...

İsra surəsi 84

De: “Hər kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir”. (İsra surəsi 84)...

Davamı...

Mümin surəsi 14

Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, dini məhz Allaha aid sayıb, Ona dua edin! (Mümin surəsi 14)...

Davamı...

Quran açıq-aydın yazılmışdır.

Quran açıq-aydın yazılmışdır....

Davamı...